วิธีฝาก-ถอนเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน


1. เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรและหรัสผ่านของท่าน
2. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของทางเราก่อนฝาก ทุกครั้ง
3. ฝากเงินจาก Mobilebanking หรือ ตู้ ATMเท่านั้น ( บัญชีที่โอนมาต้องเป็นบัญชีที่สมัคร )
4. เมื่อโอนมาแล้วสามารถตรวจสอบได้ในประวัติ

ขั้นตอนการถอนเงิน


1. เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรและหรัสผ่านของท่าน
2. กดที่เมนู “ฝาก-ถอน” แล้วตามด้วยเมนู “ถอนเงิน”
3. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน แล้วกดที่ปุ่ม “ถอนเงิน”